Schedule for August 17th - August 23rdSat August 17, 2019ClassClass TypeInstructor 
8:00am - 8:45amFunctional Group TrainingGeneralRyan Webb  
Sun August 18, 2019ClassClass TypeInstructor 
Nothing scheduled this day
Mon August 19, 2019ClassClass TypeInstructor 
5:00am - 5:45amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
5:45am - 6:30amFunctional Group TrainingGeneralNASignup
8:30am - 9:15amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
12:00pm - 12:45pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
4:00pm - 4:45pmFunctional Group TrainingGeneralNASignup
6:45pm - 7:30pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
7:30pm - 8:15pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
Tue August 20, 2019ClassClass TypeInstructor 
5:00am - 5:45amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
5:45am - 6:30amFunctional Group TrainingGeneralNASignup
8:30am - 9:15amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
8:30am - 9:15amBarbell ClubGeneralNASignup
12:00pm - 12:45pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
4:00pm - 4:45pmFunctional Group TrainingGeneralNASignup
6:00pm - 6:45pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
6:45pm - 7:30pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
7:30pm - 8:15pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
Wed August 21, 2019ClassClass TypeInstructor 
5:00am - 5:45amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
5:45am - 6:30amFunctional Group TrainingGeneralNASignup
8:30am - 9:15amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
12:00pm - 12:45pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
4:00pm - 4:45pmFunctional Group TrainingGeneralNASignup
6:45pm - 7:30pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
7:30pm - 8:15pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
Thu August 22, 2019ClassClass TypeInstructor 
5:00am - 5:45amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
5:45am - 6:30amFunctional Group TrainingGeneralNASignup
8:30am - 9:15amBarbell ClubGeneralNASignup
8:30am - 9:15amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
12:00pm - 12:45pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
4:00pm - 4:45pmFunctional Group TrainingGeneralNASignup
6:00pm - 6:45pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
6:45pm - 7:30pmFunctional Group TrainingGeneralNASignup
7:30pm - 8:15pmFunctional Group TrainingGeneralNASignup
Fri August 23, 2019ClassClass TypeInstructor 
5:00am - 5:45amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
5:45am - 6:30amFunctional Group TrainingGeneralNASignup
8:30am - 9:15amFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
12:00pm - 12:45pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
4:00pm - 4:45pmFunctional Group TrainingGeneralNASignup
6:00pm - 6:45pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup
6:45pm - 7:30pmFunctional Group TrainingGeneralRyan WebbSignup